Wer ist Defne?

Defne bedeutet in türkischer und alt-griechischer Sprache Lorbeer, der "Frieden" symbolisiert. Und Seidel als Nachname kommt ursprünglich aus "siedeln". Kein anderes Pseudonym wäre geeignet für eine in Deutschland lebende Autorin mit türkischen Wurzeln.

Defne adı anlamını Türkçe ve eski Yunancada "barışı" simgeleyen defne ağacından alır. Seidel ise Almancada bir yerden bir yere göç edip yerleşmek manasına gelen "siedeln" kökünden türemiştir. Uzun yıllar önce Almanya'ya yerleşen Türk kökenli yazar kendine bu adı mahlas olarak seçmiştir.